Game Classification

Seiken to Maken no Densetsu Login Soft, ASCII Corporation, 1992