Game Classification

Piano Tiles (Don't tap) HU WEN ZENG (China), HU WEN ZENG (China), 2014