Game Classification

First Queen II: Sabaku no Joō Kure Software Koubou, Kure Software Koubou, 1990